גישת ההכנסה

טכניקות הערכה שממירות סכומים עתידיים (לדוגמה תזרימי מזומנים או הכנסות והוצאות) לסכום נוכחי (כלומר מהוון) אחד. מדידת השווי ההוגן נקבעת על בסיס הערך שעליו מצביעות ציפיות שוק שוטפות לגבי אותם סכומים עתידיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן