הפרשה להפסד

ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בהתאם לסעיף 4.1.2 ל-9 IFRS, חייבים בגין חכירה ונכסים בגין חוזה, סכום ירידת ערך מצטבר בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בהתאם לסעיף 2א.4.1 ל-9 IFRS. וההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים בגין מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן