התחייבות עבור תביעות שהתהוו

מחויבות של ישות לחקור ולשלם תביעות תקפות עבור אירועים מבוטחים אשר התרחשו כבר, כולל אירועים שהתרחשו אך שעדיין לא דווחו בגינם תביעות, וכן הוצאות ביטוח אחרות שהתהוו.

חומרים נוספים העוסקים ב-התחייבות עבור תביעות שהתהוו
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן