להבשיל

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, להפוך להיות זכאי. בהתאם להסדר תשלום מבוסס מניות, הזכות של הצד שכנגד לקבל מזומן, נכסים אחרים או מכשירים הוניים של הישות מבשילה כשהזכאות של הצד שכנגד אינה מותנית עוד בקיום תנאי הבשלה כלשהם. (to vest).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן