מועד ההתקשרות בחכירה

המועד המוקדם בין מועד הסכם החכירה לבין מועד המחויבות של הצדדים לתנאים עיקריים של החכירה. במועד זה:
א. חכירה מסווגת כחכירה תפעולית או כחכירה מימונית; וכן
ב. במקרה של חכירה מימונית, נקבעים הסכומים שיוכרו בתחילת תקופת החכירה.

פוסטים העוסקים ב-מועד ההתקשרות בחכירה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן