מחויבות ביצוע

“הבטחה בחוזה עם לקוח להעביר ללקוח:
א. סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או של שירותים שהם מובחנים); או
ב. סדרה של סחורות או של שירותים מובחנים שהם למעשה זהים ושיש להם אותו דפוס העברה ללקוח.”

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן