מידה סבירה של ביטחון

מידה סבירה של ביטחון (Reasonable assurance) הוא מונח בתחום הביקורת של דוחות כספיים אשר משמעותו רמה גבוהה, אך לא מוחלטת, של ביטחון.

תקני הביקורת בישראל דורשים מרואה חשבון מבקר, כבסיס לחוות דעתו על הדוחות הכספיים, להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעת מהותית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן