מרווח שירות חוזי

רכיב מהערך בספרים של הנכס או של ההתחייבות של קבוצה של חוזי ביטוח המייצג את הרווח שטרם מומש, שבו תכיר הישות, ככל שהיא מספקת שירותים בהתאם לחוזי ביטוח בקבוצה.

חומרים נוספים העוסקים ב-מרווח שירות חוזי
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן