סיכון שוק

הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגים של סיכונים: סיכון מטבע, סיכון שיעור ריבית וסיכון מחיר אחר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן