סכום בר השבה

הגבוה מבין השווי ההוגן של נכס בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש שלו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן