עלויות ישירות ראשוניות

בהתייחס לחכירות, הן עלויות תוספתיות שניתנות לייחוס במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה ולהסדרתה, למעט עלויות כאלה שנתהוו למחכירים שהם יצרנים או סוחרים.
עלויות תוספתיות להשגת חכירה שלא היו מתהוות אם החכירה לא הייתה מושגת, למעט עלויות כאלה שהתהוו למחכיר, שהוא יצרן או סוחר, בהקשר לחכירה מימונית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן