פריטי בסיס

פריטים הקובעים אחדים מהסכומים שישולמו לבעל הפוליסה. פריטי בסיס יכולים להיות מורכבים מפריטים כלשהם; לדוגמה, תיק נכסים מתייחס, הנכסים נטו של הישות או קבוצת משנה מוגדרת של הנכסים נטו של הישות.

חומרים נוספים העוסקים ב-פריטי בסיס
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן