רווח בסיסי למניה

יחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה האם (המונה), בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור (המכנה) במהלך התקופה. מטרתו, לספק מידה של
הזכויות של כל מניה רגילה של החברה האם בביצועי הישות במהלך תקופת הדיווח.

חומרים נוספים העוסקים ב-רווח בסיסי למניה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן