שווי מימוש נטו

הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן