שיטת העבודות הגמורות

בהתייחס להכרה בהכנסה מפרוייקטים, שיטה לפיה העלויות נצברות כנכס וההכנסה תוכר רק במועד סיום העבודה.

פוסטים העוסקים ב-שיטת העבודות הגמורות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן