שיטת העקיבה

שיטת מיסוי של חברות בישראל אשר עוקבת אחרי הדוחות הכספיים המבוקרים. נקודת המוצא של דוח המס היא הרווח החשבונאי לפני מס בדוחות הכספיים ולכך מתבצעות ההתאמות הנדרשות כתוצאה מפערים בין חוקי המס לבין כללי החשבונאות שיושמו בדוחות הכספיים. בהתאם לפסיקה בישראל, ככל שלא קיימת הוראה מפורשת בחוקי המס, כפי שהדבר קיים למשל בד”כ במקרה של הכרה בהכנסה – נושא שנמצא בליבת הפעילות העסקית, הרי שכללי החשבונאות הם אלה שקובעים את המיסוי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן