שיטת הרכישה

בהתייחס לצירוף עסקים, יישום שיטת הרכישה דורש:
א. לזהות את הרוכש,
ב. לקבוע את מועד הרכישה,
ג. להכיר בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש, ולמדוד אותם, וכן
ד. להכיר במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי, ולמדוד אותם.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן