שיעור הריבית הגלום בחכירה

שיעור ההיוון, שבמועד ההתקשרות בחכירה, גורם לערך הנוכחי המצרפי של:
א. תשלומי החכירה המינימליים ו-
ב. ערך השייר שאינו מובטח
להיות שווה לסכום של:
1. השווי ההוגן של הנכס המוחכר ו-
2. עלויות ישירות ראשוניות כלשהן של המחכיר.

פוסטים העוסקים ב-שיעור הריבית הגלום בחכירה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן