תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash flow).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן