תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח

תזרימי מזומנים הנובעים מעלויות מכירה, חיתום ופעילות התחלתית של קבוצה של חוזי ביטוח הניתנים לייחוס במישרין לתיק של חוזי הביטוח אליו שייכת הקבוצה. תזרימי מזומנים כאלה כוללים תזרימי מזומנים שאינם ניתנים לייחוס במישרין לחוזים בודדים או לקבוצות של חוזי ביטוח שבתוך התיק

חומרים נוספים העוסקים ב-תזרימי מזומנים לרכישת ביטוח
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן