תחילת תקופת החכירה

המועד שממנו החוכר רשאי לממש את זכותו לשימוש בנכס המוחכר. זהו המועד של ההכרה לראשונה בחכירה (דהיינו, ההכרה בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות או בהוצאות הנובעים מהחכירה, לפי העניין).

פוסטים העוסקים ב-תחילת תקופת החכירה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן