תיאום סיכון עבור סיכון לא פיננסי

הפיצוי שישות דורשת עבור נשיאת אי הוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי המזומנים הנובעים מסיכון לא פיננסי ככל שהישות מקיימת חוזי ביטוח.

חומרים נוספים העוסקים ב-תיאום סיכון עבור סיכון לא פיננסי
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן