תפיסת המימוש הרעיוני

בהתייחס לאיחוד דוחות כספיים, תפיסה חשבונאית לפיה כאשר ישנם שינויים בשיעור ההחזקה המביאים להשגת או לאיבוד של שליטה, הדבר מביא למימוש רעיוני של ההחזקות הקודמות באופן מלא ולרכישה מחדש של ההחזקות הנותרות. בנוסף, יש להכיר ברווח (בהפסד) בגין שערוך ההחזקות הקודמות (במקרה של השגת שליטה) או ההחזקות הנותרות (במקרה של איבוד שליטה).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן