תקני דיווח כספי בינלאומיים

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). תקני דיווח כספי בינלאומיים כוללים:
א. תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).
ב. תקני חשבונאות בינלאומיים (IAS).
ג. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) וכן
ד. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן