תקני דיווח כספי בינלאומיים

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). תקני דיווח כספי בינלאומיים כוללים:
א. תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).
ב. תקני חשבונאות בינלאומיים (IAS).
ג. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) וכן
ד. פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה המתמדת לפרשנויות (SIC).

פוסטים העוסקים ב-תקני דיווח כספי בינלאומיים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן