CAPM

נוסחת Capital Asset Pricing Model היא נוסחה לשם גזירת מחיר ההון העצמי מנתוני השוק לפיהם:
מחיר ההון של הפירמה = התשואה על נכס חסר סיכון + פרמית הסיכון בשוק ההון כשהיא מוכפלת במקדם הסיכון השיטתי של החברה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן