IAS 27

תקן חשבונאות בינלאומי 27 ‘דוחות כספיים נפרדים’ – התקן כולל את ההוראות לגבי אופן הכנת דוחות כספיים נפרדים, מקום שבו הם נדרשים או שניתן להכינם באופן וולנטרי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן