Repricing

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות. הפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה במהלך תקופת ההבשלה בכדי לשמור על רמת המוטיבציה של העובדים בתקופות של ירידות מחירים תלולות במחיר המניה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן