הצגה מוטעית

הצגה מוטעית (Misstatement) הוא מונח בתחום הביקורת אשר משמעותו היא הבדל בין סכום, סיווג, הצגה, או הגילוי המדווחים של פריט מסוים בדוחות הכספיים לבין מה שנדרש לגבי אותו פריט בהתאם למסגרת הדיווח הכספי שלפיה ערוכים אותם דוחות כספיים. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מטעות או מתרמית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן