התחייבות תלויה

התחייבות תלויה (Contingent Liability) היא:
א. מחויבות אפשרית, הנובעת מאירועי העבר, שקיומה יתברר רק אם יתרחשו, או לא יתרחשו, אירוע, או אירועים עתידיים, בלתי וודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות, או
ב. מחויבות בהווה הנובעת מאירועי העבר אך אינה מוכרת היות ש:
i. לא צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות, או
ii. לא ניתן למדוד את סכום המחויבות במידה מספקת של מהימנות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן