ודאי למעשה

רמת וודאות גבוהה מאוד בהתייחס לנכסים תלויים. נכסים תלויים אינם מוכרים בדוחות הכספיים מאחר שהדבר יכול להביא לידי הכרה בהכנסה שייתכן שלעולם לא תתממש. אולם, כאשר המימוש של ההכנסה הוא וודאי למעשה, אזי הנכס המתייחס אינו נכס תלוי וראוי להכיר בו. (Virtually Certain).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן