זכויות שאינן מקנות שליטה

ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה אם.

פוסטים העוסקים ב-זכויות שאינן מקנות שליטה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן