נכסים שוטפים

ישות תסווג נכס כנכס שוטף כאשר:
א. היא מצפה לממש את הנכס, או מתכוונת למכור או לצרוך אותו, במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה.
ב. היא מחזיקה את הנכס בעיקר לצורך מסחר.
ג. היא מצפה לממש את הנכס בתוך 12 חודש לאחר תקופת הדיווח, או
ד.הנכס הוא מזומן או שווה מזומן, אלא אם הנכס מוגבל כך שלא ניתן להחליף אותו או להשתמש בו כדי לסלק התחייבות במשך 12 חודש לפחות לאחר תקופת הדיווח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן