ערך פנימי

ההפרש שבין השווי ההוגן של המניות אשר לצד שכנגד זכות (מותנית או בלתי מותנית) לחתום עליהן או הזכות לקבלן, לבין המחיר (במידה וקיים) שהצד שכנגד נדרש (או יידרש) לשלם בעד אותן מניות. לדוגמה, אופציה למניה שמחיר המימוש שלה למניה בעלת שווי הוגן של 20 ש”ח הוא 15 ש”ח, ערכה הפנימי הוא 3 ש”ח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן