רווחים והפסדים אקטואריים

שינויים בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת שנובעים מ:
א. תיאומים בהתאם לניסיון (השפעות ההבדלים בין ההנחות האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל); וכן
ב. ההשפעות של שינויים בהנחות אקטואריות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן