שיטת המאמצים המוצלחים

בהתייחס חיפוש משאבים מינרליים והערכתם, שיטה לפיה עלויות החיפוש וההערכה מהוונות כנכס כל עוד הקידוח לא נמצא יבש ומוכרות כהוצאה רק בעת נטישתו. (Successful efforts).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן