תפיסת הישות האחת

בהתייחס לאיחוד דוחות כספיים, תפיסה חשבונאית הרואה בקבוצה ישות כלכלית אחת. מתפיסה זו נגזרות מספר הבחנות ובהן: ראיית בעלי מניות המיעוט חלק אינטגראלי מבעלי המניות של הקבוצה בכללותה, שינויים בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה יטופלו במישור ההוני, ביטול רווחים הנובעים מעסקאות בין חברתיות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן