תשלומי חכירה משתנים

החלק של התשלומים שמבוצעים על ידי חוכר למחכיר עבור הזכות להשתמש בנכס בסיס במהלך תקופת החכירה, שמשתנה עקב שינויים בעובדות או בנסיבות אשר מתרחשים לאחר מועד התחילה, למעט חלוף הזמן.

פוסטים העוסקים ב-תשלומי חכירה משתנים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן