ארכיון

טבע רשמה פטנט על המוניטין

מוניטין החברה, שערכו בתום הרבעון השני היה 19 מיליארד ד’, מסווה רכישות שנכשלו יתרת המוניטין שמופיעה במאזן של טבע לתום הרבעון השני