מחויבות משתמעת

מחויבות הנובעת מפעולות הישות כאשר:
א. באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר, מדיניות שפורסמה, או הודעה עדכנית אחרת ספציפית במידה מספקת, הישות גרמה לצדדים אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת, וכן
ב. כתוצאה מכך, הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה שהיא תמלא אחריות זו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן