שלם

כולל את כל המידע שנחוץ למשתמש כדי להבין את התופעה המתוארת, כולל כל התיאורים וההסברים הנחוצים. לדוגמה, תיאור שלם של קבוצת נכסים יכלול, לכל הפחות, תיאור של המהות של הנכסים בקבוצה, תיאור מספרי של כל הנכסים בקבוצה, ותיאור מה מייצג התיאור המספרי (לדוגמה, עלות
מקורית, עלות מותאמת או שווי הוגן). לגבי פריטים מסוימים, תיאור שלם עשוי גם להצריך הסברים של עובדות משמעותיות לגבי האיכות והמהות של הפריטים, הגורמים והנסיבות שיכולים להשפיע על האיכות והמהות שלהם, והתהליך ששימש בכדי לקבוע את התיאור המספרי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן