תנאי שוק

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, תנאי ביצוע בו תלויים מחיר המימוש, הבשלה או יכולת המימוש של מכשיר הוני, אשר קשור למחיר השוק (או לשווי) של המכשירים ההוניים של הישות (או של מכשירים הוניים של ישות אחרת באותה קבוצה), כגון:
א. השגת מחיר מניה מוגדר או סכום מוגדר של ערך פנימי של אופציה למניה; או
ב. השגת יעד מוגדר, המבוסס על מחיר השוק (או השווי) של המכשירים ההוניים של הישות (או של מכשירים הוניים של ישות אחרת באותה קבוצה) ביחס למדד מחירי שוק של מכשירים הוניים של ישויות אחרות.
תנאי שוק דורש מהצד שכנגד להשלים תקופת שירות מוגדרת (כלומר תנאי שירות) דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן