מיני קורס – הכרה בהכנסה

לפניכם מיני קורס מצולם בנושא הכרה בהכנסה על בסיס המודל החשבונאי החדש והגלובאלי (זהה בתקינה הבינלאומית (IFRS) - IFRS 15 ובתקינה האמריקאית (US GAAP) - ASC 606). מיני הקורס הוכן עבור הסטודנטים בתוכנית חשבונאות AccounTech באוניברסיטת רייכמן, אך לאור החשיבות המיוחדת של נושא ההכרה בהכנסה לכלל הגורמים הרלבנטיים לשוק ההון - חברות מדווחות, רואי חשבון, אנליסטים, משקיעים ורגולטורים הוחלט לפתוח אותו לקהל הרחב יותר.

מודול 1 - מבוא להכרה בהכנסה
מודול 2 - המודל החשבונאי + זיהוי חוזה
מודול 3 - זיהוי מחוייבות ביצוע - חלק א
מודול 4 - זיהוי מחוייבות ביצוע - חלק ב
מודול 5 - קביעת מחיר העסקה - חלק א
מודול 6 - קביעת מחיר העסקה - חלק ב
מודול 7 - הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע
מודול 8 - עיתוי ההכרה בהכנסה - לאורך זמן או בנקודת זמן - חלק א
מודול 9 - עיתוי ההכרה בהכנסה - לאורך זמן או בנקודת זמן - חלק ב
מודול 10 - סוגיות משלימות בהכרה בהכנסה - חלק א
מודול 11 - סוגיות משלימות בהכרה בהכנסה - חלק ב
מודול 12 - סוגיות מתקדמות בהכרה בהכנסה - לימוד עצמי