ארכיון

אלופת ההצגה מחדש

הצגה מחדש מעידה על בקרה פנימית לקויה בדיווח הכספי האינטרס של מנהלים לכוון את הרווחים החשבונאיים לתוצאות הרצויות, הן מבחינת