ארכיון

דממת אוקטובר בבתי הזיקוק

בזן הדמימה בסוף החודש כמה ממתקניה. ה-IFRS מתמודד עם עלויות הטיפול התקופתי באמצעות גישת הרכיבים – העלויות מהוונות ומופחתות עד