הכנסות מימון

סעיף בדוח על רווח או הפסד בו יוצגו הכנסות בגין ריבית ודיבידנדים שהתקבלו וכדומה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן