סיווג מחדש

מיון בין סעיפים בדוחות הכספיים שלא מגיע לכדי טעות מהותית. מדובר בסיטואציה שבה הטעות מתייחסת אך ורק לענייני הצגה והיא לא מהותית גם ביחס לעבר וגם ביחס לתקופה השוטפת. הכלי של “סיווג מחדש” בר שימוש רק בהינתן שהטעות לא מהותית אחורה, כאשר אין מה לבדוק השלכות על התקופה השוטפת כי אין לכך השפעה (הסיווג בתקופה השוטפת מתבצע כהלכה). יש לציין כי הדבר לא מעוגן בתקינה החשבונאית או בהוראות רשות ניירות ערך וכן לא תמיד ניתן גילוי שמסביר את התיקון.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן