עלות נחשבת

סכום המשמש כתחליף לעלות או לעלות מופחתת במועד נתון. פחת או הפחתה לאחר מכן הם בהנחה כי הישות הכירה לראשונה בנכס או בהתחייבות במועד הנתון וכי עלותם הייתה שווה לעלות הנחשבת. (Deemed Cost).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן