רכיב מימון משמעותי

במסגרת IFRS 15 – הכנסות מחוזים עם לקוחות – יש להתאים את סכום התמורה בגין רכיב מימון משמעותי שניתן ללקוח או לישות המדווחת. בהערכה האם רכיב המימון הינו משמעותי, יש להביא בחשבון את הגורמים הבאים: • ההפרש בין סכום התמורה לבין מחיר המכירה במזומן של הסחורות או השירותים שהובטחו, וכן • ההשפעה המשולבת של: 1. אורך הזמן החזוי בין העברת הסחורה או השירות לבין מועד התשלום, וכן 2. שערי ריבית השוררים בשוק הרלוונטי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן