ארכיון

מהיכן נובע הרווח של בזן?

ומהי תוכנית המגירה של כור? התקנים החשבונאיים הבינלאומיים החדשים שמתפרסמים מאפשרים בדרך כלל את אימוצם המוקדם עוד לפני שהם נכנסים