פרופורמה

נתוני פרופורמה הינם נתונים, כספיים בעיקרם, אשר הוכנו על בסיס מספר הנחות אודות עסקאות או אירועים שהתרחשו או הצפויים להתרחש. מטרתם של נתוני הפרופורמה הינה לספק למשקיעים מידע על ההשפעה הנמשכת של אירוע או עסקה מסוימים, בכך שהם ממחישים כיצד הייתה משפיעה העסקה על הנתונים ההסטורים אם הייתה מתבצעת קודם לכן. בשונה מנתונים כספיים היסטוריים המופיעים בדוחות כספיים והעשויים לכלול גם הם הערכות ואומדנים, נתוני פרופורמה הינם בראש ובראשונה נתונים המתייחסים למצב דברים נתון, אך לתקופות הקודמות לקרותו. הנתונים הם תולדה של שילוב מידע תוך שימוש בהנחות תיאורטיות המציג מצב דברים אשר לא התרחש בפועל בצורה בה הוא מוצג והשונה מהנתונים ההיסטוריים בפועל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן